Abhimanyu Kannada

Special Discounted Price
Free

Special Discounted Price

Free

Special Discounted Price

Free

Batch Details

 1. ಈ ಉಚಿತ ಬ್ಯಾಚ್ Class 10th SSLC ಮತ್ತು CBSE Board ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ.This free batch is for all the students aiming for Class 10th SSLC and CBSE Board.
 2. ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.The best faculties in India will cover the full syllabus of each subject Physics, Chemistry, Mathematics and Biology.
 3. ಸಂಪೂರ್ಣ Class 10th SSLC ಮತ್ತು CBSE Board YouTube ನಲ್ಲಿ ಒಂದು-ಶಾಟ್ ಸರಣಿ.One-shot series on YouTube of Complete Class 10th SSLC & CBSE Board.
 4. ನಮ್ಮ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ PW Kannadaದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.All the classes will be provided in recorded form only on our Youtube Channel PW Kannada.
 5. ತರಗತಿಯ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು PW ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Class notes will be uploaded on PW App in their respective batch in PDF Format.
 6. PW APP ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊ ಪರಿಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.Questions for Practice will be provided Daily along with video Solutions in PW APP.
 7. ಉಪನ್ಯಾಸದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು PW Kannada ಚಾನೆಲ್ ಸಮುದಾಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.Weekly schedules of the lectures will be uploaded on the PW Kannada Channel Community page and announcement section of the batch.
 8. ತರಗತಿಗಳನ್ನು 15ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.Classes will be launched on 15th November 2022.
 9. ತರಗತಿಗಳು 16ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.Classes will start from 16th November 2022 and End by mid Feb 2023.
 10. ಪೂರ್ಣ ಬ್ಯಾಚ್ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು PW ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.Full batch is available both on youtube & PW App.
 11. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಿ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.A practice or Menti session will be conducted after the completion of all chapters in all subjects.

Top Faculties

FAQ's

.
ತರಗತಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ YouTube ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆಯೇ? Classes will be on App or YouTube?

 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು "PW KANNADA"  YouTube ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು, ನೀವು PW ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು 

Recorded Lectures will be published on the "PW KANNADA" YouTube Channel,also you can watch on PW App.


.
ಈ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಯಾರು ಸೇರಬೇಕು? Who should join this batch?

 ಈ ಉಚಿತ ಬ್ಯಾಚ್ Class-X CBSE ಮತ್ತು SSLC Board ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿದೆ.

This free batch is for all the students aiming for Class 10th | CBSE and SSLC Boards


.
ಉಪನ್ಯಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆಯೇ? Lecture Notes will be Available on?

ಎಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ> ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ> ನೀವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

All the Lecture Notes will be available on the App.Go to the Batch> Select the Subject> You can see the schedule and Lecture Notes


.
ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? How to subscribe to this batch?

ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ, ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವು "Buy Now" ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

This batch is completely free, you just have to click on the "BUY NOW" button for the free Subscription.


Talk to Our counsellor